*ผลที่ได้รับขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล

 


 

 

 

ตะกร้าสินค้า

 x 
ไม่มีสินค้าในตระกร้า
call center
 
patment
 
p1 แบบแผง 10 เม็ด
ปกติแผงละ 1,000 บาท
ราคาพิเศษ
1 แผง 850 บาท
2 แผง 1,600 บาท

 

p2 แบบกล่อง 30 เม็ด
ปกติกล่องละ 2,700 บาท
ราคาพิเศษ
1 กล่อง 2,200 บาท
2 กล่อง 4,200 บาท
3 กล่อง 6,000 บาท

** ผลลัพท์ในแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน

GMP


เข้าสู่ระบบสมาชิก

1-Sua 1-1

สงของ

track trace

ตดตอ